Badania i atesty

Kosmetyki, szczególnie te przeznaczone dla małych dzieci, powinny posiadać odpowiednie atesty nadane na podstawie badań. Podstawowym jest atest Państwowego Zakładu Higieny, jednak producenci nie mają obowiązku go uzyskać w przypadku kosmetyków, w przeciwieństwie do jedzenia w słoiczkach. Dobrze, jeśli swoją dobrą opinię wyrażą Instytut Matki i Dziecka czy Centrum Zdrowia Dziecka. Zanim instytucje te dadzą swoją gwarancję wykonają szereg procedur. Ich badania obejmują bardzo szczegółową analizę dokumentacji, badań dostarczonych przez producenta a także testy gotowego produkty, by sprawdzić jak zachowuje się on w użyciu.